LEAN2GO

Implementering av LEAN

 Vi kan bistå med oppbygging av en lønnsom bedriftskultur med fokus på kontinuerlige forbedringer, standardisering av arbeidsprosesser, og involvering av medarbeidere.

TEFO tilbyr metoder for enkel oppstart og videreutvikling. 

Vi avtaler og tilpasser oss deres behov for bistand. Fra noen timer i måneden til fullt engasjement over en gitt periode. 

Avhengig størrelse på prosjekter vil vi involvere våre samarbeidspartnere for rådgivning og LEAN kurs på ulike nivå.