KONTINUERLIGE FORBEDRINGER

medarbeiderdrevet innovasjon 

Motiver dine ansatte til forbedring av arbeidsplassen.

I samarbeid med Induct AS leverer TEFO programvareløsninger for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). 

Involvering av ansatte skaper grobunn for en positiv og innovativ forbedringkultur. Resultatet kan bli bedre lønnsomhet, mer vekst og en mer attraktiv arbeidsplass.

Systemet er basert på LEAN metodikk. Medarbeidere får delta i utviklingsprosesser, føler seg involvering og vil i større grad oppleve eierskap til sin arbeidsplass.

Alle ansatte kan kobles opp via mobil på TEFO IdeApp.

Hver enkelt legger inn sine forslag til forbedringer som man mener vil være fordelaktig for bedriften, som man mener vil øke trivsel på arbeidsplassen, og som man mener vil gi økt lønnsomhet for bedriften. TEFO kan delta med koordinering og systematisering av innkomne forbedrings- og innovasjonsforslag. 

Bruk av TEFO IdeApp:

For håndtering og systematisering av bedriftens forbedringsarbeid

Enkel involvering av ansatte – forbedringsforslag

1. Ta bilde – eventuelt tegn markering på bilde
2. Skriv ditt forslag til forbedring
3. Kategoriser
4. Send inn

Innovasjon – og kontinuerlige forbedringer