FINANSIERING

innovasjon og utviklingprosjekter

Kapital til dine prosjekter.

Vil ditt prosjektet ha muligheter for offentlig støtte? Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering.  

Vi hjelper deg å avklare om det er muligheter for økonomisk støtte til prosjektet. Beslutter man å søke midler vil våre tjenester være kostnadsfrie inntil det foreligger et endelig resultater. «No cure no pay»  

Ulike utviklingsprosjekter kan være støtteberettiget gjennom ulike offentlige etater.

TEFO har faglig kompetanse og kunnskap om forskjellige finansieringskilder som kan passe dine prosjekter. Vi hjelper deg med finne de rette. Så gjennomfører vi hele søkeprosessen og følger opp underveis. 

Dette vil frigjøre din tid slik at du kan ha fullt fokus på prosjektet og den daglige drift.

Man kan søke om kapital fra flere finansieringskilder avhengig av i hvilken fase prosjektet er. Dette vil kunne styrke selskapets konkurransekraft og gi muligheter for  hurtig å komme i gang med ulike utviklingsprosjekter.