TEFO tilbyr prosjektledelse innen nyskapning og forretningsutvikling.

Vårt konsept retter seg mot selskaper som ønsker å:

  • Styrke sin lønnsomhet
  • Involvere sine ansatte i forbedringsarbeid og innovasjon
  • Bedre sin markedsposisjon
  • Utvikle og skape nye markeder
  • Bygge opp en innovativ bedriftskultur 


Vårt markedssegment er primært selskaper innen teknisk bransje 

FORRETNINGSUTVIKLING innovasjon og utviklingsprosjekter

Lei en FORRETNINGSUTVIKLER

Vi deltar noen timer hver måned i dine utviklings- og endringsprosjekter

TEFO bistår med profesjonell forretningsutvikler for prosjektledelse eller prosjektkoordinering.

KONTINUERLIGE FORBEDRINGER medarbeiderdrevet innovasjon

Motiver dine ansatte til forbedring av arbeidsplassen.

I samarbeid med Induct AS leverer TEFO programvareløsninger for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). 

Med TEFO`s enkle IdeApp skaper man grobunn for en positiv og innovativ forbedringkultur.

LEAN2GO

Implementering av LEAN

TEFO tilbyr metoder for enkel oppstart og videreutvikling samt digitalisering av nødvendige dokumenter for effektiv gjennomføring av ulike LEAN prosesser.

Passer for bedrifter som har startet, eller vurderer å starte med LEAN

FINANSIERING innovasjon og utviklingsprosjekter

Kapital til dine prosjekter

Vil ditt prosjektet ha muligheter for offentlig støtte? Vi hjelper deg å avklare om det er muligheter for å motta økonomiske midler til ditt utviklingsprosjekt.

Vi kjenner til kriteriene for å få innvilget støtte, bistår med å utforme søknad og følger opp inntil søknaden er godkjent.

Det påløper ingen kostnader før søknad blir innvilget.

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering.  

No cure no pay .